لوازم تزئینی

لوازم تزئینی


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد: 6.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- ابعاد:4.5×8×10 سانتي متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات :جنس اهرم گرداننده فلز بوده و جنس صفحه نگهدارنده چوب است.


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد :10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:سبز
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد :دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد :10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:آبی
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد:دیواری
- ابعاد آینه: 4.8 × 4.8 سانتی متر
- رنگ:کاشی فیروزه ای


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد 10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری
- ابعاد آینه: 3.5 × 3.5 سانتی متر
- رنگ کاشی:فیروزه ای


- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:آبی
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری
- رنگ کاشی:فیروزه ای


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد دیواری
- ابعاد آینه: 4.5 × 4.5 سانتی متر
- رنگ کاشی:فیروزه ای و رنگ ماهی مشکی می باشد


- جنس : چوب
- ابعاد : 13×18 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : چند رنگ
- تابلو تزیئنی با زمینه پارچه ترمه و ساز کوچک دست ساز ساخته شده از چوب گردو و نی


- جنس : چوب
- ابعاد : 13×18 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : چند رنگ
- تابلو تزیئنی با زمینه پارچه ترمه و ساز کوچک دست ساز ساخته شده از چوب گردو و پوست بره


- جنس : چوب
- ابعاد : 13×18 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : چند رنگ
- تابلو تزیئنی با زمینه پارچه ترمه و ساز کوچک دست ساز ساخته شده از چوب گردو و پوست بره


- جنس : رزین
- ابعاد : 13.5×5.5×5.5 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- تندیس بر روی یک پایه مکعبی شکل از جنس چوب قرار گرفته است.


- جنس : رزین
- ابعاد : 14.5×5.5×5.5 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- تندیس بر روی یک پایه مکعبی شکل از جنس چوب قرار گرفته است.


- جنس : سرامیک
- ابعاد : 31×10 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- روکش لعابی دارد
- قابلیت شستشو دارد


- جنس : سرامیک
- ابعاد : 22.5×8.5 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- روکش لعابی دارد
- قابلیت شستشو دارد


- جنس : آهن
- ابعاد : 21×11.5 ×11.5 سانتی متر، 18×9.5×9.5 سانتی متر
- تعداد : 2
- رنگ : سفید
- قابلیت جایگیری قفس‌ها درون یکدیگر


- جنس : رزین
- ابعاد : 17.5×14.5 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- ظرف تزئینی طرح گل به همراه یک عدد گنجشک


- جنس : رزین
- ابعاد : 10.5×11 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- ظرف تزئینی طرح گل به همراه یک عدد گنجشک تزیینی از جنس رزین


- ابعاد : 13.5×17.5×13 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- دراور شامل یک آینه متحرک، دو عدد کشوی بزرگ می باشد، مناسب برای نگهداری زیورآلات


- ابعاد : 15×20×13.5 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : خاکستری
- دراور شامل چهار عدد کشوی کوچک بوده، مناسب برای نگهداری زیورآلات


- جنس : سرامیک
- ابعاد : 15×10×15 سانتی متر، 13×8×13 سانتی متر
- تعداد : 2
- رنگ : سفید
- روکش لعابی دارد
- قابلیت شستشو دارد
- نوع مجسمه: فانتزی

- ابعاد : 10.5×9×10.5 سانتی متر
- تعداد : 4
- رنگ : سبز
- روکش لعابی دارد
- قابلیت شستشو دارد
- نوع مجسمه: فانتزی


- جنس : سرامیک
- ابعاد : 16.5×21.5×16.5 سانتی متر، 14×18×14 سانتی متر، 12×15×12 سانتی متر
- تعداد : 3
- رنگ : سفید
- روکش لعابی دارد
- قابلیت شستشو دارد
- نوع مجسمه: فانتزی


- صاحب اثز : گالری چغوک
- جنس : سرامیک
- ابعاد : 20×17.5× 10 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : آبی
- روکش لعابی دارد
- نیم لعاب پخته شده در کوره
- قابلیت شستشو دارد


- جنس : سرامیک
- ابعاد : 6×7سانتي متر
- تعداد : 1
- رنگ : خاکستری
- گلدان آبپاش سراميكي، بهمراه گياه كاكتوس


- عنوان انگلیسی : Willow Tree Heart Of Gold 26142 Statue
- ابعاد : 14 × 6 × 4 سانتی‌متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- نوع مجسمه: فانتزی


- جنس : رزین
- ابعاد : 14 × 6.35 × 6.35 سانتی‌متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- نوع مجسمه : فانتزی


- جنس : رزین
- ابعاد : 14 × 3.8 ×6.4 سانتی‌متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- نوع مجسمه : فانتزی


- جنس : رزین
- ابعاد : 18.5×5.5×2.5 سانتي متر
- تعداد : 1
- رنگ : سفید
- نوع : مجسمه تندیس
- طراحی و رنگ‌آمیزی توسط استودیوی نادال
- ساخته شده در اسپانیا


- ساخت کارگاه هنر هانا
- ابعاد : 14×7.8×4.5 سانتي متر
- تعداد : 1


- ساخت کارگاه هنر هانا
- ابعاد : 8×3.5×3 سانتي متر
- تعداد : 1
- رنگ : قرمز