دفتر یادداشت طرح دسته چک حوض نقره مدل 719

فایل های مرتبط

دفتر یادداشت طرح دسته چک حوض نقره مدل 719

8000.00 تومان 0.00 8000.00 تومان


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 50 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای
- جنس کاغذ به کار رفته کاهی می باشد

  • گزارش


- نوع دفتر : دفتر نقاشی
- تعداد برگ : 50 برگ
- نوع صحافی : سیمی
- فرم صحافی : عمودی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : مقوایی


- تعداد برگ : 60 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای
- قطع دقتر: خشتی
- جنس کاغذ به کار رفته کاهی می باشد.


- تعداد برگ : 100 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای
- قطع دفتر: خشتی


- تعداد برگ : 100 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای
- جنس کاغذ به کار رفته کاهی می باشد


- تعداد برگ : 80 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : نرم
- جنس جلد: چرمی
- طرح جلد اشپال می باشد
- جنس کاغذ به کار رفته کاهی


- تعداد برگ : 80 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : چرمی
- جلد دفترچه ترکیبی از چرم و چوب می باشد
- قطع دفتر: پالتویی


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 50 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : مقوایی
- قطع : پالتویی
- باز شدن دفترچه بصورت افقی و صحافی برگه ها بصورت عمودی می باشد
-برگه ها دارای طرح می باشد


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 60 برگ
- نوع صحافی : دوخت
- فرم صحافی : عمودی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : مقوایی


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 60 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : عمودی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 80 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای
- جنس کاغذ به کار رفته کاهی می باشد.


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 80 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : نرم
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد نمدی
- جنس کاغذ به کار رفته کاهی می باشد


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 50 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای
- قطع دفتر: جیبی
- نوع کاغذ بکار رفته کاهی


- نوع دفتر : دفتر یادداشت
- تعداد برگ : 80 برگ
- نوع صحافی : چسبی
- فرم صحافی : افقی
- نوع جلد : سخت
- جنس جلد : پارچه ای
- طرح جلد پارچه ای
- قطع دفتر : رقعی
- نوع کاغذ بکار رفته کاهی


- برای بچه ها به خصوص دانش آموزان عزیز
- در طرح های متفاوت
- به صورت تکی ارسال میشود

اضافه به لیست مورد علاقه