انگشتر

انگشتر


- مناسب برای : خانم ها
- جنس حلقه : برنج
- سایز : 8
- قطر : 18.2
- نوع : حلقه ساده
- انگشتر برنجی و لعاب با زمینه مسی و طرح اشک
- نوع بسته بندی : کیسه
- جنس بسته بندی : پارچه ای


- مناسب برای : خانم ها
- جنس حلقه : برنج
- سایز : 5.5
- قطر : 16.1
- نوع : حلقه ساده
- طرح روی انگشتر متشکل از دو نیمه ماه، یکی از جنس برنج و دیگری از جنس سنگ در رکاب برنج
- نوع بسته بندی : کیسه
- جنس بسته بندی : پارچه ای


- مناسب برای : خانم ها
- جنس حلقه : برنج
- سایز : 8
- قطر : 18.2
- نوع : حلقه ساده
- انگشتر برنجی و لعاب با زمینه رنگی و طرح گل
- نوع بسته بندی : کیسه
- جنس بسته بندی : پارچه ای