شال و روسری

شال و روسری

شال نخی.در چهار رنگ
از برند پریما

روسری نخی.در 5 رنگ مختلف
برند:ویتی


- دارای 4 رنگ
- برند: مالبری


- اندازه:110*110
- برند: پریما
- دارای 6 رنگ


- برند: پریما
- دارای 5 رنگ


- اندازه:140*140
- برند: ویتی
- دارای 5 رنگ


- اندازه:120*120
- برند: ARAMISS
- دارای 9 رنگ


- برند: سکرت
- دارای 6 رنگ